NTJ 15B Sistemes de biofiltració: aspectes generals

73,10 86,00 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a la descripció, la instal·lació, la posada en funcionament i la recepció de les tipologies de projectes de biofiltració, de tractament de regeneració d’aigua amb processos biològics naturals, en la jardineria i el paisatgisme tant  d’àmbit públic com privat.

Es poden distingir cinc aplicacions tipus de biofiltracions en la jardineria i el paisatgisme:

  •  La biofiltració en la restauració i tractament de rius i llacs.
  •  La biofiltració en la regeneració d’aigüs utilitzades.
  •  La biofiltració en l’aprofitament d’aigua pluvial i d’escorrentia.
  •  La biofiltració en l’aigua de bany i natació.
  •  La biofiltració en l’aigua ornamental.

Accedeix a total la familia NTJ15 GESTIÓ DELS ESPAIS VERDS.


Descripción

L’NTJ 15B técom a finalitats les següents:

• Definir els punts bàsics que configura cada tipologia de sistema de biofiltració.
• Fixar la terminologia relativa als sistemes de biofiltració.
• Orientar el propietari i el projectista en les tècniques i opcions del sistema de biofiltració en les diverses tipologies del projecte perquè disposi de la base per desenvolupar el sistema que s’adapti millor a les seves situacions i necessitats.
• Orientar el propietari i el projectista en les opcions de la tipologia de sistema de biofiltració més eficaç i adaptat a les seves necessitats i restriccions.
• Especificar els processos d’execució que s’han de tenir en compte per als treballs d’instal·lació i posada en funcionament d’un sistema de biofiltració.
• Assistir i orientar els responsables tècnics de la instal·lació i la posada en funcionament de sistemes de control i de seguiment i gestió de les instal·lacions de biofiltració als espais verds per a poder prendre i justificar les decisions tècniques oportunes.

Any de publicació: 2015

Información adicional

Peso 0,360 kg
Dimensiones 21 × 0,5 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…