NTJ 02A Aplegada de terra vegetal d’obra

12,75 15,00 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a l’aplegada de terres vegetals d’obra, extretes o conservades en obres i treballs de jardineria i paisatgisme, com ara obres lineals viàries, obres d’altres infraestructures, d’urbanització, d’edificació, de jardineria, de revegetacions vàries, de restauració de mines a cel obert, de restauració d’abocadors i altres obres d’intervenció territorial, si calgués, amb millora de les seves propietats físiques i químiques mitjançant esmenes. També és vàlida per a la seva reutilització, normalment en la mateixa obra. Les àrees en què s’ha de tractar l’aplegada són tant les afectades directament per l’obra –esplanacions, terraplenaments, talussos, accessos, les mateixes zones d’aplegada–, com les afectades indirectament com ara abocadors de materials excedentaris. El seu àmbit d’aplicació sol abastar zones boscoses, camps de conreu, erms i parcs i jardins, tan públics com privats, afectats per les obres esmentades.


Descripción

L’NTJ 02A té com a finalitats les següents:

  • Definir els criteris tècnics i els paràmetres que s’han de tenir en compte en la presa de decisió de la consideració d’una terra com a terra vegetal, apta per a ser reutilitzada.
  • Establir les especificacions perquè sigui correctament aplegada, millorada i estesa.
  • Especifi car els requisits, les obligacions, les informacions i les dades que s’han de tenir en compte en el projecte i l’execució de les obres que comportin l’ocupació de zones amb sòls biològicament productius.
  • Fomentar la conservació dels sòls i la minimització dels impactes ambientals.
  • Assistir els responsables tècnics del projecte, execució i manteniment de les esmentades obres.
  • Fixar la terminologia relativa a l’aplegada de terres vegetals.
  • Fomentar la qualitat ambiental i paisatgística en el projecte i l’execució de les esmentades obres.
  • Implantar els conceptes de seguretat i salut en el projecte, l’execució i el manteniment de les obres.

Any de publicació: 2005

Información adicional

Peso 0,265 kg
Dimensiones 21 × 0,3 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…