Tarifes de subscripció

Consulta el catàleg de publicacions.

TARIFA SUBSCRIPCIÓ CONSULTA EN LÍNIA

CONCEPTE  IMPORT IVA  TOTAL
ALTA CONSULTA EN LÍNIA        740,00 € 4%              769,60 €
MANTENIMIENT ANUAL        200,00 € 4%                          208,00 €
       990,00 €        1.029,60 €
*Descompte del 25% para el col·lectiu autònom, centres educatius i universitats

TARIFA SUBSCRIPCIÓ DIGITAL – PDF

CONCEPTe  IMPORT IVA  TOTAL
ALTA DIGITAL – PDF     3.150 € 4%       3.276,00 €
MANTENIMIENT ANUAL        350,00 € 4%                          364,00 €
    3.500,00 €                     3.640,00 €
*Descompte del 25% per al col·lectiu autònom, centres educatius i universitats

Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres.