Tarifes de subscripció

Consulta el catàleg de publicacions.

TARIFA SUBSCRIPCIÓ CONSULTA EN LÍNIA

CONCEPTE  IMPORT IVA  TOTAL
ALTA CONSULTA EN LÍNIA        700,00 € 4%                          728,00 €
MANTENIMIENT ANUAL        200,00 € 4%                          208,00 €
       900,00 €                          936,00 €
*Descompte del 25% para el col·lectiu autònom, centres educatius i universitats

TARIFA SUBSCRIPCIÓ DIGITAL – PDF

CONCEPTe  IMPORT IVA  TOTAL
ALTA DIGITAL – PDF     2.900,00 € 4%                      3.016,00 €
MANTENIMIENT ANUAL        350,00 € 4%                          364,00 €
    3.250,00 €                      3.380,00 €
*Descompte del 25% per al col·lectiu autònom, centres educatius i universitats

Envía’ns aquest formulari i contactarem amb tu.