NTJ 05T Terres de jardineria i enceballs

12,75 15,00 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per al subministrament i l’aplicació de terres de jardineria (o terres de jardí) i enceballs, tal com estan definides en aquesta Norma, tant envasades com subministrades a granel, i n’estableix els requisits de qualitat per tal de garantir que siguin aptes per al seu ús en construccions i manteniments de parcs i jardins o d’enjardinaments varis, tant siguin públics com privats.

Els requisits establerts en aquesta Norma donen especificacions per a terres aptes per a una gran majoria de plantes i per a terres aptes per a alguns tipus de plantes amb requisits especials.

Accedeix a tota la familía de la NTJ 05 Terres i productes nutrients.


Descripción

L’NTJ 05T té com a finalitats les següents:

 • Definir els criteris tècnics i els paràmetres que s’han de tenir en compte en l’encàrrec i el subministrament de terres de jardineria i enceballs.
 • Definir les característiques físiques, químiques i biològiques de les terres de jardineria i enceballs.
 • Estandarditzar les característiques de qualitat i de presentació particulars que han de reunir les terres de jardineria i els enceballs per a la seva producció i comercialització correctes.
 • Establir una classificació en diferents tipus de terres de jardineria i enceballs subministrats.
 • Fomentar la comercialització de terres i enceballs aptes per a la implantació i el correcte desenvolupament de les plantacions.
 • Proporcionar als fabricants de terres de jardineria un conjunt de requisits mínims que garanteixin la qualitat de les terres de jardineria i els enceballs.
 • Proporcionar als usuaris, com ara viveristes, paisatgistes, constructors de jardins, serveis de parcs i jardins, empreses de manteniment de jardins i consumidors en general, la garantia de la idoneïtat i la qualitat de les terres de jardineria i enceballs subministrats.
 • Assistir els responsables tècnics del projecte, execució i manteniment d’espais verds.
 • Definir els criteris i els protocols per al control de qualitat de terres de jardineria i enceballs, en vistes d’una certificació de qualitat dels productes.
 • Fixar la terminologia relativa a les terres de jardineria i als enceballs.
 • Fomentar la qualitat en el projecte, l’execució i el manteniment dels espais verds.
 • Fomentar la jardineria sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
 • Facilitar la gestió i la comercialització al sector productor.
 • Facilitar la comparació de productes i l’agilització del procés de comandes.
 • Prevenir els riscos per a la salut i al medi ambient deguts a l’ús de les terres de jardineria i enceballs.

 

Any de publicació 2017

Información adicional

Peso 0,320 kg
Dimensiones 21 × 0,5 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…