NTJ 07A Qualitat general del material vegetal (2a edició)

12,75 15,00 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a la producció i comercialització del material vegetal per a ús en jardineria i paisatgisme. No és forçosament vàlida per a plantes que no tinguin com a principal objectiu l’ús en jardineria o en restauracions del paisatge. Tampoc no és vàlida per a la comercialització de plàntules destinades a la seva criança en viver.

Accedeix a tota la família de les NTJ 07 Subministrament del material vegetal.


Descripción

L’NTJ 07A té com a fi nalitats les següents:

  • Definir les característiques de qualitat general i presentació que ha de reunir el material vegetal per a la seva correcta producció i comercialització.
  • Fixar les especificacions mínimes exigibles de qualitat generals en el subministrament de plantes ornamentals i de plantes per a restauració del paisatge.
  • Fomentar la qualitat en el subministrament del material vegetal per a ús en jardineria i paisatgisme.
  • Normalitzar la classificació segons dimensions de subministrament de plantes ornamentals i de plantes per a restauració del paisatge.
  • Fixar la terminologia relativa al material vegetal objecte d’aquesta NTJ.
  • Assistir els responsables del subministrament del material vegetal.
  • Servir de base per als responsables dels projectes de jardineria, restauració del paisatge, d’enginyeria, d’arquitectura, etc.
  • Facilitar la gestió i comercialització al sector productor.
  • Facilitar la comparació de productes i agilitar el procés de comandes.

Any de publicació: 2007

Información adicional

Peso 0,210 kg
Dimensiones 21 × 0,5 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…