NTJ 11C Cobertes verdes

59,50 70,00 

Aquesta norma tecnològica és aplicable als projectes, a la construcció i a les operacions de manteniment de les cobertes verdes extensives, semi intensives i intensives.

Les cobertes verdes donen resposta als espais verds ubicats sobre construccions, amb uns requisits de manteniment similars als espais verds implantats sobre sòl.

Aquestes cobertes verdes es poden incorporar en diferents tipus de projectes d’enjardinament entre els quals hi ha els àmbits següents:

 • Terrats i teulades planes o inclinats d’ habitatges i d’ edificis públics.
 • Cobertes de garatges subterranis i construccions afins.
 • Cobertes sobre lloses en obres lineals.
 • Cobertes lleugeres sobre suport metàl·lic o fusta.
 • Cobertes d’integració amb el paisatge circumdant per reduir l’impacte de les
 • zones construïdes i a zones naturals.
 • Corredors vegetals.

DEROGACIÓ

Aquesta reemplaça les NTJ 11E: 1999 COBERTES ECOLÒGIQUES EXTENSIVES i NTJ 11I: 2000 COBERTES ENJARDINADES INTENSIVES, les quals queden totalment derogades.

Amb aquesta edició de 2012, el contingut comprovat de les edicions de 1999 i 2000 s’han mantingut i ampliat amb els nous coneixements. Juntament amb les adaptacions de redacció de la legislació i normatives canviades o revisades, s’han ampliat i actualitzat materials.


Descripción

L’ NTJ 11C té com a finalitats:

 • Fixar la terminologia relativa a les cobertes verdes.
 • Fomentar la qualitat en la seva projecció, execució i manteniment.
 • Servir de base tècnica per als responsables dels projectes.
 • Facilitar els càlculs necessaris en el disseny i projecte.
 • Assistir als responsables de l’execució i del manteniment.
 • Facilitar la gestió i comercialització al sector productor.
 • Facilitar la comparació i elecció de productes i processos constructius.

Any de publicació: 2012

Información adicional

Peso 0,350 kg
Dimensiones 21 × 0,5 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…