NTJ 15I Gestió de les plantes invasores

73,95 95,00 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a la gestió de les plantes invasores en els espais verds públics, en arbrat viari, en obres lineals viàries, en obres de restauració del paisatge, en obres de bioenginyeria del paisatge o similars i afecta tots els responsables que intervenen en la gestió de les plantacions i del manteniment del verd urbà, com ara els tècnics municipals dels serveis de parcs i jardins o de medi ambient, els responsables de projectes d’espais verds, els responsables del verd d’àrees d’esbarjo, parcs temàtics, zones hoteleres, etc.

La seva aplicabilitat és extensible a la gestió de les plantes invasores en el sector productiu i comercial de l’horticultura ornamental, com ara els importadors de plantes, els vivers de planta ornamental, els vivers municipals, els vivers de plantes aquàtiques per a aquariofília, els centres de jardineria i qualsevol altre actor que intervingui en la producció i comerç de planta ornamental. També és extensible al verd urbà privat.

Accedeix a total la familia NTJ15 GESTIÓ DELS ESPAIS VERDS.


Descripción

L’NTJ 15I té com a finalitats:

• Assistir els responsables de la gestió del verd urbà.
• Establir uns criteris comuns i un codi de bones pràctiques d’aplicació en jardinería i paisatgisme.
• Establir els objectius de la gestió de les plantes invasores.
• Establir les bases d’elaboració d’un pla de gestió de les plantes invasores.
• Donar a conèixer les obligacions legals a les quals estan subjectes els responsables de la gestió del verd urbà.
• Servir de guia per a la redacció de plans de gestió de les plantes invasores en espais verds.
• Servir de guia per a la redacció de plecs de prescripcions tècniques del verd urbà, en l’apartat de gestió de les plantes invasores.
• Servir de base per a les propostes d’ús de plantes alternatives a les invasores.
• Servir de base per a la implementació d’una jardineria sostenible sense plantes invasores.
• Servir de base per als programes de difusió i conscienciació de la problemática que representen les plantes invasores.

Any de publicació: 2016

Información adicional

Peso 0,340 kg
Dimensiones 21 × 0,4 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…