NTJ 05F Productes fertilitzants de jardineria

72,25 85,00 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per al subministrament i aplicació de productes fertilitzants, tal com estan definits en aquesta Norma, tant els envasats com els subministrats a granel, i estableix els requisits de qualitat per garantir que siguin aptes per a ser usats en construccions i manteniments de parcs, jardins o enjardinaments diversos, tant públics com privats.

Accedeix a tota la familía de la NTJ 05 Terres i productes nutrients.


Descripción

L’NTJ 05F té com a finalitats les següents:

 • Definir els criteris tècnics i els paràmetres a tenir en compte en la comanda i el subministrament de productes fertilitzants.
 • Definir les característiques físiques, químiques i biològiques dels productes fertilitzants.
 • Establir els estàndards de qualitat i de presentació particulars que han de reunir els productes fertilitzants per a la seva correcta producció i comercialització.
 • Establir una classificació de diferents tipus de productes fertilitzants subministrables.
 • Fomentar la comercialització de productes fertilitzants aptes per a la implantació i el correcte desenvolupament de les plantacions.
 • Proporcionar als fabricants de productes fertilitzants un conjunt de requisits mínims que garanteixin la qualitat dels productes fertilitzants de jardineria.
 • Proporcionar als usuaris, com són viveristes, paisatgistes, constructors de jardins, serveis de parcs i jardins, empreses de manteniment de jardins i consumidors en general la garantia idoneïtat i qualitat dels productes fertilitzants.
 • Assistir als responsables tècnics del projecte, execució i manteniment d’espais verds.
 • Definir els criteris i els protocols per al control de qualitat de productes fertilitzants, amb vista a una certificació de qualitat dels productes.
 • Fixar la terminologia relativa als productes fertilitzants.
 • Fomentar la qualitat en el projecte, l’execució i el manteniment dels espais verds.
 • Fomentar la jardineria sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
 • Facilitar la gestió i la comercialització al sector productor.
 • Facilitar la comparació de productes i l’agilització del procés de comandes.
 • Prevenir els riscos per a la salut i el medi ambient ’que provoca l’abús de productes fertilitzants.

Any de publicació: 2017

Información adicional

Peso 0,320 kg
Dimensiones 21 × 0,5 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…