NTJ 01K PART 2 Recomanacions de projecte de drenatge: dispositius d’infiltració

100,30 118,00 

Aquesta Norma Tecnològica és d’aplicació en la planificació, l’execució i la gestió d’espais verds i serà útil com a referència en el càlcul i disseny de dispositius de drenatge per infiltració.

És un objectiu d’aquesta Norma obtenir solucions alternatives de drenatge als espais verds que siguin efectives i amb costos raonables d’inversió, operació i manteniment.

Aquesta NTJ se circumscriu a les solucions localitzades de dispositius d’infiltració de tipus rasa i dipòsit per ser els més documentats, efectius i freqüents en la seva aplicació.

Accedeix a tota la familia NTJ01 Disseny i projecte dels espais verds.


Descripción

La NTJ 01K té com a finalitats les següents:

  • Assistir als responsables del disseny, execució i manteniment dels dispostius.
  • Especificar els requisits, les obligacions, la informació i les dades que cal tenir en compte en el projecte i l’execució del mateix.
  • Fixar la terminologia relativa al disseny d’aquests dispositius per a àrees verdes.
  • Fomentar la qualitat ambiental i paisatgística en els projectes de drenatge d’àrees verdes.

Any de publicació: 2014

Información adicional

Peso 0,270 kg
Dimensiones 21 × 0,3 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…