NTJ 17R Utilització d’aigues regenerades i d’altres recursos hídrics no potables per al reg en jardineria

59,50 70,00 

Aquesta Norma Tecnològica recull i exposa els aspectes tècnics i legals més importants per a la utilització de les aigües regenerades i dels altres recursos hídrics no potables en el sector de la jardineria i el paisatgisme abans de la seva devolució al domini públic hidràulic i al maritimoterrestre.

La climatologia a Espanya, i molt especialment en l’àmbit mediterrani sec, on es donen zones de molt baixa pluviometria i llargs períodes de sequera, obliga a racionalitzar i optimitzar la gestió de l’aigua.  Aquesta condició, juntament amb l’augment de la demanda, provoca la necessitat de buscar nous recursos complementaris o alternatius. Les aigües residuals depurades i regenerades són recursos hídrics viables i òptims per al sector de la jardineria i el paisatgisme.


Descripción

La NTJ 17R té com a finalitats fomentar, estandarditzar, facilitar i promoure l’ús correcte de les aigües regenerades i dels altres recursos hídrics no potables en el sector de la jardineria i el paisatgisme:

Fomentar i estandarditzar:

  • Fomentar que es compleixi la legislació d’obligat compliment (lleis, reials decrets, ordres, resolucions), així com les recomanacions (guies tècniques i normes tècniques) vigents en utilització d’aquestes aigüs en jardineria i paisatgisme.
  • Estandarditzar la terminologia relativa a la bona gestió d’aquestes aigües.
  • Fomentar les especificacions mínimes de qualitat que han de reunir aquestes aigües, tot oferint informació tècnica per a l’estandardització del procés regeneratiu, en particular per a usos en reg de jardineria i paisatgisme.
  • Fomentar el control de qualitat d’aquestes aigües en jardineria i paisatgisme.

Facilitar i promoure:

  • La reutilització i l’ús beneficiós de les aigües regenerades i dels altres recursos hídrics no potables.
  • L’increment d’ús i aprofitament de les aigües regenerades i dels altres recursos hídrics no potables.
  • Difondre els avantatges d’un bon ús de les aigües regenerades i dels altres recursos hídrics no potables de qualitat.
  • Recollir la informació de caràcter general dels aspectes més importants de la utilització de les aigües regenerades i dels altres recursos hídrics no potables que puguin afectar els treballs de jardineria i restauració del paisatge.
  • Assistir als responsables tècnics del sector de la jardineria, el viverisme i la restauració del paisatge per poder prendre i justificar les decisions tècniques oportunes referents a l’ús d’aquestes aigües.

Any de publicació: 2011

Información adicional

Peso 0,340 kg
Dimensiones 21 × 0,4 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…