NTJ 14N Treballs d’inventari dels espais verds i dels seus elements

97,75 115,00 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per als treballs d’inventari dels espais verds i dels elements de jardineria que contenen, llevat de l’arbrat, i s’emmarca dins de les normes relatives a la gestió i el manteniment del verd urbà. Inclou els espais verds públics i els enjardinaments d’equipaments públics urbans o periurbans.

Per als treballs d’inventari de l’arbrat urbà, vegeu l’NTJ 14C Part 1: 2019 MANTENIMENT DE L’ARBRAT: treballs d’inventari i inspecció visual.

Patrocinadors de la NTJ14N

Plan Ve con ve de verde

Descripción

L’NTJ 14N té com a finalitats les següents:

 • Fer palesa la importància que té la realització acurada d’inventaris per a la gestió eficient dels espais verds, així com la necessitat de mantenir-los actualitzats.
 • Assistir els responsables de la gestió i el manteniment del verd urbà.
 • Fomentar la qualitat dels treballs d’inventari dels espais verds.
 • Facilitar que els inventaris d’espais verds que es realitzin tinguin utilitat com a eina de gestió.
 • Servir de guia per a l’establiment dels objectius dels treballs d’inventari del verd urbà.
 • Servir de guia per decidir quin tipus d’inventari és el més adient per a la gestió del verd urbà d’un municipi, segons els objectius i el pressupost disponible, tant per a la realització de l’inventari com per a les seves actualitzacions periòdiques.
 • Servir de marc de referència per decidir quins són els atributs que convé inventariar en cada cas particular.
 • Servir de guia per implementar un sistema de gestió basat en un sistema d’informació geogràfica.
 • Donar especificacions i recomanacions relacionades amb els treballs d’inventari del verd urbà.
 • Servir de guia per a la redacció de plans directors, de gestió i de manteniment del verd urbà.
 • Servir de guia per a la redacció de plecs de prescripcions tècniques, en l’apartat del manteniment del verd urbà, i en la licitació dels contractes de manteniment, de treballs d’inventari, de control de qualitat, etc.
 • Facilitar que la gestió del verd urbà passi d’una situació reactiva a una de proactiva.
 • Fixar la terminologia relativa als treballs d’inventari del verd urbà.

Any de publicació: 2021

Información adicional

Peso 0,900 kg
Dimensiones 21 × 0,4 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…