NTJ 01V Part 2 Recomanacions de projecte d’arbrat viari: criteris de selecció

80,75 95,00 

Els objectius d’un projecte d’arbrat viari es veuen condicionats, d’una banda, pels factor climàtics i edàfics del lloc de plantació i, d’altra banda, pels factors urbanístics, en darrer terme, però, resulten de la intenció paisatgística i ambiental del projectista i del promotor.

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a la redacció de projectes de plantacions d’arbrat viari i per a reposicions de falles, en els aspectes que fan referència als criteris de selecció de les diferents espècies o cultivars.

Consulta tota la familia de la NTJ 01 DISSENY I PROJECTE DELS ESPAIS VERDS.


Descripción

L’NTJ 01V Part 2 té com a finalitats les següents:

 • Definir els criteris de selecció que s’han de considerar en els projectes de plantacions d’arbrat viari.
 • Sistematitzar els criteris de selecció de l’arbrat viari.
 • Assistir els responsables tècnics del projecte de plantacions d’arbrat viari per tal que puguin fer una elecció adequada de les espècies/cultivars d’arbres per a cada cas particular.
 • Assistir els responsables tècnics de l’arbrat viari per tal que puguin elaborar uns plecs de prescripcions tècniques o altres eines de gestió que incloguin les especificacions necessàries sobre selecció d’arbrat viari.
 • Assistir els responsables de la gestió de l’arbrat viari en el procés de presa de decisions, des de la planificació fins al manteniment, passant per l’execució de l’obra.
 • Especificar els requisits, les obligacions, les informacions i les dades que s’han de tenir en compte en el projecte de plantacions d’arbrat viari.
 • Ajudar a garantir l’adequat compliment de les funcions de l’arbrat viari.
 • Ajudar a reduir les despeses de manteniment de l’arbrat viari.
 • Fixar la terminologia relativa a les plantacions d’arbrat viari.
 • Posar en valor l’arbrat urbà, tant patrimonial com ambiental, paisatgístic i social.
 • Fomentar la qualitat ambiental en els projectes d’implantació d’arbrat viari.
 • Fomentar la biodiversitat en els projectes de plantacions d’arbrat viari.
 • Promoure l’increment dels serveis socioambientals del verd urbà.
 • Donar arguments per a una explicació raonada de la selecció d’arbrat projectada o executada a la ciutadania.

Any de publicació: 2018

Información adicional

Peso 0,380 kg
Dimensiones 21 × 0,4 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…