NTJ 15R PART 1 Gestió del risc de l’arbrat urbà

76,50 90,00 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per als treballs de gestió del risc de l’arbrat urbà, incloses les palmeres, i de l’arbrat de serveis situats en zones suburbanes com poden ser càmpings, instal·lacions esportives, etc., emmarcats dins de la gestió de l’arbrat urbà, tant en vies urbanes com en espais verds públics o, eventualment, privats.

Accedeix a total la familia NTJ15 GESTIÓ DELS ESPAIS VERDS.


Descripción

L’NTJ 15R Part 1 té com a finalitats:

 • Assistir els responsables de la gestió i el manteniment de l’arbrat urbà.
 • Establir els objectius de la gestió del risc de l’arbrat urbà.
 • Proporcionar els coneixements bàsics sobre gestió del risc de l’arbrat que han de tenir els responsables de la gestió de l’arbrat urbà.
 • Establir els requisits mínims per a poder dur a terme una correcta avaluació del risc.
 • Establir les bases d’elaboració d’un pla de gestió del risc de l’arbrat urbà.
 • Situar el risc inherent a l’arbrat urbà en el seu context i en la seva justa mesura.
 • Proporcionar criteris per a l’establiment dels llindars de tolerància del risc.
 • Donar a conèixer les obligacions legals a les quals estan subjectes els responsables del manteniment de l’arbrat urbà, quant a la seva responsabilitat derivada d’un accident ocasionat per un arbre que estigui sota la seva responsabilitat.
 • Servir de guia per a la redacció de plans de gestió del risc de l’arbrat i de plans de gestió de l’arbrat.
 • Servir de base per a l’elaboració de mapes de zones de risc de l’arbrat urbà.
 • Servir de guia per a la redacció de plecs de prescripcions tècniques i plecs de condicions, en l’apartat del risc de l’arbrat.

Any de publicació: 2015

Información adicional

Peso 0,340 kg
Dimensiones 21 × 0,4 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…