NTJ 14C Part 1 Manteniment de l’arbrat: treballs d’inventari i inspecció visual

80,75 95,00 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per als treballs d’inventari i inspecció visual de l’arbrat urbà, incloses les palmeres, emmarcats dins de la gestió i manteniment de l’arbrat urbà. Inclou tant els que s’efectuen a l’arbrat urbà com a l’arbrat d’espais verds i equipaments públics urbans o situats en zones suburbanes com poden ser càmpings, instal·lacions esportives, etc. Eventualment, és també vàlida per als treballs esmentats en l’àmbit de jardins privats.

Accedeix a tota la família de les NTJ 14 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDS.


Descripción

L’NTJ 14C Part 1 té com a finalitats:

  • Assistir els responsables de la gestió i el manteniment de l’arbrat urbà.
  • Servir de guia per a l’establiment dels objectius dels treballs d’inventari i inspecció visual de l’arbrat urbà.
  • Servir de guia per decidir quin tipus d’inventari és l’adient per a la gestió de l’arbrat urbà del municipi, segons els objectius i segons el pressupost disponible, tant en la implementació de l’inventari com en el seu manteniment.
  • Servir de guia per decidir quins són els atributs que convé inventariar en cada cas particular.
  • Servir de guia per implementar un sistema de gestió basat en un sistema d’informació geogràfica.
  • Donar especificacions i recomanacions relacionades amb els treballs d’inventari i inspecció visual de l’arbrat urbà.
  • Servir de guia per a la redacció de plans directors, de gestió i de manteniment de l’arbrat urbà.
  • Servir de guia per a la redacció de plecs de prescripcions tècniques, en l’apartat del manteniment de l’arbrat urbà.
  • Facilitar que la gestió de l’arbrat urbà passi d’una situació reactiva a una de proactiva.
  • Fixar la terminologia relativa als treballs d’inventari i inspecció visual de l’arbrat urbà.

Any de publicació: 2019

Información adicional

Peso 0,350 kg
Dimensiones 21 × 0,5 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…