Tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses, nou projecte de la comissió de les NTJ

En aquesta ocasió, i amb l’objectiu de garantir la qualitat en el procés de plantació de plantes herbàcies i crasses, així com en els treballs de manteniment fins al moment de la recepció final de l’obra, la Fundació de la Jardineria i el Paisatge treballa en el contingut tècnic de la NTJ 08J Tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses, pertanyent a la família d’Implantació del material vegetal, que esperem publicar a la fi d’any.

Ens anem de vacances! Si no les estàs gaudint ja, et desitgem que puguis fer-ho en breu tú també. Durant aquest mes d’agost descansarem i intentarem agafar forces per a poder seguir amb energia.

I creiem que ens hem guanyat aquest descans, eh!. Aquest primer semestre de l’any, l’equip de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge ha treballat en l’edició de diverses publicacions: la NTJ 15J Bones pràctiques ambientals de la jardineria i el paisatgisme, la NTJ 14C Part 1 Manteniment de l’arbratge: treballs d’inventari i inspecció visual i la revisió de la NTJ 07E Arbres de fulla perenne.

Tornarem a reemprendre la nostra activitat normal el 2 de setembre, i continuem treballant per a poder oferir-vos, aquest segon semestre, dos nous projectes: la NTJ 08J  Tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses, pertanyent a la família d’Implantació del material vegetal, que esperem publicar a la fi d’any.

Aquesta Norma Tecnològica té com a finalitats:

  • Garantir la qualitat en el procés de plantació de plantes herbàcies i crasses, així com en els treballs de manteniment fins al moment de la recepció final de l’obra.
  • Donar les especificacions mínimes de qualitat en els treballs de plantació de plantes herbàcies i crasses.
  • Fomentar la qualitat en les tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses.
  • Fixar la terminologia relativa a la plantació de plantes herbàcies i crasses.
  • Assistir els responsables de la plantació de plantes herbàcies i crasses.
  • Servir de base per als responsables dels projectes que incorporin tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses.
  • Facilitar la comparació entre diferents tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses.
  • Fomentar la qualitat general dels espais verds.

I la NTJ 15N Part 1. Indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà: indicadors clau, de la qual vam fer un avanç en un post anterior i que esperem tenir publicada a la fi de setembre.

Vols col·laborar patrocinant aquesta NTJ? Accedeix a totes les opcions aquí.

T’anirem informant en els pròxims mesos, ara a descansar! Feliç Estiu!