NTJ 07E Arbres de fulla perenne – 2a edició revisada i actualitzada

68,00 80,00 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a la producció i comercialització d’arbres ornamentals de fulla perenne, la destinació dels quals sigui l’ús com a arbre viari o com a arbre d’espais verds, tant en àmbit públic com privat. Complementa, en aquest sentit, les especificacions generals incloses a la NTJ 07A: 2007 QUALITAT GENERAL DEL MATERIAL VEGETAL.

Inclou també els arbres de fulla semicaduca o semiperenne, el fullatge dels quals es desprèn parcialment en l’estació desfavorable o es comporta com a perenne els anys més favorables o en zones climàtiques més càlides i com a caduc els anys més desfavorables o en zones climàtiques més fredes.

DEROGACIÓ

Aquesta NTJ 07E: 2019 ARBRES DE FULLA PERENNE substitueix l’NTJ 07E: 1997 ARBRES DE FULLA PERENNE, la qual queda totalment derogada.

Accedeix a tota la família de les NTJ 07 Subministrament del material vegetal.

Patrocinadors: AmbientaliaVivers ParaireVivers Planas y Gràfiques Molero.

[No hi ha existències d’aquesta publicació en edició impresa].


Descripción

L’NTJ 07E té com a finalitats les següents:

  • Definir les característiques de qualitat general i de presentació que ha de reunir el material vegetal d’arbres de fulla perenne per a la seva correcta producció i comercialització.
  • Fixar les especificacions mínimes exigibles de qualitat en el subministrament d’arbres ornamentals de fulla perenne.
  • Fomentar la qualitat en el subministrament d’arbres ornamentals de fulla perenne per al seu ús en jardineria i paisatgisme.
  • Normalitzar els tipus de subministrament i les dimensions d’arbres ornamentals de fulla perenne.
  • Fixar la terminologia relativa al material vegetal d’arbres ornamentals de fulla perenne objecte d’aquesta NTJ.
  • Assistir els responsables del subministrament d’arbres ornamentals de fulla perenne.
  • Servir de base per als responsables dels projectes de jardineria, paisatgisme, enginyeria, arquitectura, etc.
  • Facilitar la gestió i comercialització al sector productor.
  • Facilitar la comparació de productes i agilitar el procés de comandes.

Información adicional

Peso 0,140 kg
Dimensiones 21 × 0,5 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…