NTJ 16A Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: aspectes generals

88,40 104,00 

Aquesta Norma Tecnològica detalla i explica els aspectes generals més importants de la prevenció de riscos laborals en els treballs de jardineria i restauració del paisatge, d’aplicació tant en l’àmbit públic com en el privat. Consisteix en una recopilació d’informació de caràcter general aplicada al sector de la jardineria que no aborda circumstàncies específiques relatives a persones, organismes, obres o espais concrets.

És vàlida per a aquells treballs de jardineria i restauració del paisatge des d’una visió global del sector, no inclosos en cap altra NTJ específica de la família 16: SEGURETAT I SALUT EN ELS ESPAIS VERDS.


Descripción

L’NTJ 16A té com a finalitats les següents:

  • Fomentar el compliment de la legislació d’obligat compliment (lleis, reials decrets, ordres, resolucions, etc.), així com les recomanacions (guies tècniques i Normes tècniques) vigents en prevenció de riscos laborals.
  • Recollir la informació de caràcter general dels aspectes més importants de la prevenció de riscos laborals que puguin afectar els treballs de jardineria i restauració del paisatge.
  • Fixar la terminologia relativa a la prevenció de riscos laborals que puguin afectar els treballs de jardineria i restauració del paisatge.
  • Assistir els responsables de la jardineria i restauració del paisatge en la prevenció dels riscos laborals del sector.
  • Servir de guia en la selecció, cura i manteniment dels equips de protección individual.
  • Servir de guia tècnica i referència per a l’elaboració de l’Estudi de Seguretat i Salut  o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, així com per a elaborar els corresponents Plans de Seguretat i Salut.

Any de publicació: 2013

Información adicional

Peso 0,800 kg
Dimensiones 21 × 0,4 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…