NTJ 01W Criteris de selecció dels elements vegetals en els projectes de jardineria

80,75 95,00 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a la redacció de projectes de jardineria i paisatgisme i, específicament, de plantacions dels elements vegetals i replantacions o reposicions de falles en espais verds, tant públics com privats, en els aspectes que fan referència als criteris de selecció de les diferents espècies o cultivars.

Consulta tota la familia de la NTJ 01 DISSENY I PROJECTE DELS ESPAIS VERDS.

Patrocinadors de la NTJ01W


Descripción

L’NTJ 01W té com a finalitats les següents:

 • Definir els criteris de selecció que s’han de considerar en els projectes de plantacions d’elements vegetals.
 • Sistematitzar els criteris de selecció dels elements vegetals en projectes de jardineria.
 • Assistir els responsables tècnics dels projectes de jardineria que incloguin plantacions d’elements vegetals per tal que puguin fer una elecció adequada de
  les espècies/cultivars de plantes per a cada cas particular.
 • Assistir els responsables tècnics de jardineria per tal que puguin elaborar uns plecs de prescripcions tècniques o altres eines de gestió que incloguin les especificacions necessàries sobre selecció dels elements vegetals en projectes de jardineria.
 • Assistir els responsables de la gestió de la jardineria en el procés de presa de decisions, des de la planificació fins al manteniment, passant per l’execució de
  l’obra.
 • Especificar els requisits, les obligacions, les informacions i les dades que s’han de tenir en compte en el projecte de plantacions d’elements vegetals.
 • Ajudar a garantir l’adequat compliment de les funcions dels elements vegetals.
 • Ajudar a reduir les despeses de manteniment dels elements vegetals.
 • Fixar la terminologia relativa a les plantacions dels elements vegetals.
 • Reivindicar els elements vegetals, tant des del punt de vista patrimonial com ambiental, paisatgístic i social.
 • Fomentar els espais verds sostenibles.
 • Fomentar la naturalització de les ciutats.
 • Fomentar la qualitat ambiental en els projectes de jardineria que incloguin plantacions d’elements vegetals.
 • Fomentar la biodiversitat en els projectes de plantacions d’elements vegetals.
 • Promoure l’increment dels serveis socioambientals i ecosistèmics del verd urbà.
 • Donar arguments per a una explicació raonada de la selecció dels elements vegetals efectuada a la ciutadania o al client privat.

Any de publicació: 2021

Información adicional

Peso 0,900 kg
Dimensiones 21 × 0,4 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…