NTJ 08H Hidrosembres

73,95 87,00 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a les hidrosembres, incloses dins de les tècniques de protecció superficial del sòl –tècniques de recobriment– en les obres de bioenginyeria del paisatge realitzades en vessants naturals, riberes, terraplens o desmunts de:

  • Infraestructures lineals (talussos de carreteres, autopistes i ferrocarrils, marges de rius i canals);
  • Activitats extractives (mines, pedreres, abocadors, preses, etc.);
  • Superfícies particulars (dunes, camps d’esport, pistes d’esquí i accessos, tallafocs, zones incendiades, accessos a línies elèctriques, erms industrials, etc.).

DEROGACIÓN
Aquesta NTJ 08H: 2013 HIDROSIEMBRAS reemplaça a la NTJ 08H: 1996 HIDROSEMBRES, la qual queda totalment derogada.

Amb aquesta edició de 2013, el contingut comprovat de l’edició de 1996 s’ha mantingut i ampliat amb els nous coneixements. Juntament amb les adaptacions de redacció a la legislació i normatives canviades o revisades, s’han ampliat i actualitzat les especificacions i valors per als nous materials i tècniques.

Accedeix a tota la familia de la NTJ 08 Implantació del material vegetal.


Descripción

L’NTJ 08H té com a finalitats les següents:

  • Recopilar i descriure les característiques, principis i especificacions tècniques particulars de disseny i execució de les tècniques d’hidrosembra.
  • Fixar la terminologia relativa a les hidrosembres.
  • Servir de base tècnica per als projectes i execució de les hidrosembres en les tècniques de recobriment de bioenginyeria del paisatge aplicables en talussos i vessants.

Any de publicació: 2013

Información adicional

Peso 0,250 kg
Dimensiones 21 × 0,5 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…