NTJ 04R Part 2: Instal·lacions de sistemes de reg: Regs localitzats superficial i enterrat

12,75 15,00 

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a la instal·lació, el muntatge i la recepció posterior de sistemes de reg localitzat als espais verds, tant públics com privats. Els sistemes de reg localitzat d’ús als espais verds es poden agrupar en dos:

  • Reg localitzat superficial.
  • Reg localitzat enterrat.

Complementàriament, per a la redacció de projectes de les instal·lacions de sistemes de regs localitzats als espais verds, vegeu també l’NTJ 01I: RECOMANACIONS DE PROJECTE D’INFRAESTRUCTURES DE REG. Per a la instal·lació, el muntatge i la recepció de sistemes de reg aeri per aspersió i per difusió als espais verds, vegeu l’NTJ 04R PART 1: INSTAL·LACIONS DE SISTEMES DE REG: REGS AERIS PER ASPERSIÓ I PER DIFUSIÓ. Per a la instal·lació, el muntatge i la recepció de sistemes de control automàtic d’instal·lacions de reg als espais verds, vegeu l’NTJ 04S: SISTEMES DE CONTROL AUTOMÀTIC D’INSTAL·LACIONS DE REG. Per al manteniment i la conservació de la infraestructura de reg, vegeu l’NTJ 14R: MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES DE REG.


Descripción

LA NTJ 04R PART 2 té com a finalitats:

  • Especificar les metodologies que s’han de tenir en compte per als treballs d’instal·lació d’un sistema de reg localitzat.
  • Definir els criteris tècnics que s’han de considerar en la instal·lació d’un sistema de reg localitzat.
  • Assistir i orientar als responsables tècnics de la instal·lació i la recepció de sistemes de reg localitzat per a poder prendre i justificar les oportunes decisions tècniques.
  • Fixar la terminologia relativa als components i als treballs d’instal·lació i recepció d’un sistema de reg localitzat.

Any de publicació: 2005

Información adicional

Peso 0,260 kg
Dimensiones 21 × 0,4 × 29,7 cm
Formato

Edición impresa, Edición digital PDF, Consulta online

También te recomendamos…