Publicado el Deja un comentario

Jornada DIBA | Directrius per a la gestió de l’arbrat urbà a l’espai públic. Divulgació i comunicació.

Organitza

 • Direcció de Serveis de Formació i Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic. Diputació de Barcelona.
 • Àrea Metropolitana de Barcelona: Direcció de Serveis de l’Espai Públic.
 • Ajuntament de Barcelona: Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat.
Data: 20 de juny de 2018
Horari: de 09.00 h a 14.00 h
Lloc: Sala d’Actes de l’Edifici del Vagó. Recinte de l’Escola Industrial | c/ Comte d’Urgell 187, Barcelona
Email de contacte: s.equipamentsep@diba.cat

Presentació
Els arbres són una peça clau en la infraestructura verda dels nuclis habitats, i, molt per sobre dels seus inconvenients, ningú discuteix els innumerables beneficis que ens aporten. Com amb d’altres elements de l’espai públic l’arbrat cal planificar-lo i gestionar-lo adequadament per evitar interferències i aconseguir el màxim de prestacions.

La poda de l’arbrat és una de les operacions que més controvèrsia genera entre els ciutadans i per això, des de les tres entitats organitzadores (Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona) volem exposar quins són els criteris tècnics mínims acceptats per tots els professionals. També volem valorar com podem divulgar-los, i que la ciutadania sigui coneixedora del seu valor amb l’objectiu d’aconseguir un patrimoni arbori de qualitat.

Programa i inscripcions
El termini per la inscripció finalitza el 8 de juny de 2018.

Més informació al web de la DIBA o clicant aquí

Publicado el Deja un comentario

Jornada sobre la nova Llei de Contractació a Sant Cugat

El Gremi de Jardineria de Catalunya i l’APEVC organitzen aquesta jornada amb l’objectiu d’aclarir qualsevol dubte sobre la nova Llei de Contractació i la seva aplicació.

Per això comptarem amb la Sra. Mercè Corretja, Directora General d contractació pública de la Generalitat de Catalunya i la Sra. Laura Corsunsky de Corsunsky&Moré, advocada experta en dret administratiu i assessora del Gremi.

Data i hora: 24 de maig de 10 a 13’30 hores
Lloc: Sant Cugat del Vallès. Casa de la Cultura al carrer Castellví, 8 (Jardins del Monestir)

Jornada Gratuïta per es necessari fer a inscripció a apevc@apevc.cat

Més informació al web del Gremi de Jardineria de Catalunya

Publicado el 1 comentario

Controlar la legionel·la en instal·lacions del sector de la jardineria

dibuix_16L_legionelaAquesta Norma Tecnològica recull i exposa els aspectes tècnics per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la i que cal tenir en compte pel que respecta a les instal·lacions del sector de la jardineria i el paisatgisme.

Les mesures previstes en aquesta Norma Tecnològica són d’aplicació a les instal·lacions implicades del sector de la jardineria i el paisatgisme que poden estar associades a l’aparició de legionel·losi i que utilitzin aigua en el seu funcionament, que produeixin aerosols i es trobin ubicades als espais verds a l’interior o a l’exterior d’edificis d’ús col·lectiu, instal·lacions industrials o mitjans de transport que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació d’aquesta malaltia.

Compra la NTJ Prevenció i control de la proliferació i disseminaci de legionel·la en instal·lacions del sector de la jardineria i el paisatgisme (català)

Compra la NTJ 16L Prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones del sector de la jardinería y el paisajismo (castellano)

Publicado el Deja un comentario

Rosales | NTJ 7R

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FINALIDAD

Esta Norma Tecnológica es válida para la producción, propagación y comercialización de rosales, completando las especificaciones generales que aparecen en la NTJ 07A CALIDAD GENERAL DEL MATERIAL VEGETAL.

No es válida para:

 • Rosales destinados a la producción de flor cortada.
 • Rosales miniatura.

Tiene por finalidad definir las características de calidad y de presentación particulares que deben reunir los rosales para su correcta producción, propagación y comercialización.

Compra la NTJ 7R Rosales (castellano)

Compra la NTJ 7R Rosers (català)

Publicado el Deja un comentario

Taller Monográfico: Mantenimiento del jardín vertical

El próximo 24 de mayo, en Madrid, el Grupo Jardines verticales & Cubiertas vegetales organiza un Taller Monográfico práctico sobre plantación y mantenimiento de los Jardines verticales tanto interiores como exteriores, además de una visita a diferentes tipos de Jardines verticales de Madrid.

En este Taller se ofrece la oportunidad de plantar y realizar el mantenimiento en un jardín. Los Jardines verticales donde se realizará el Taller se instalaron en el año 2012 y llevan realizando su mantenimiento desde el año 2014.

Los participantes del taller podrán acceder a todo el interior de estos jardines verticales, algo que consideramos que es una oportunidad única ya que normalmente el cliente final no permite el acceso a las instalaciones tras su entrega.

La Fundació de la Jardineria i el Paisatge colabora en este Taller ofreciendo la posibilidad a los participantes de adquirir la NTJ 11V Ajardinamientos verticales con un 50% de descuento.

PROFESORADO Y CONTACTO

Los profesionales que participarán en el Taller práctico de mantenimiento:

 • Gema Pérez: Ingeniera Agrónoma – Paisajista, Gerente fundadora de Paisajismo Sostenible y administradora del grupo de Facebook Jardines verticales y Cubiertas vegetales.
 • Óscar Domínguez: Biólogo-Botánico. Fundador y Gerente de Vertiarte Jardines verticales S.L.
 • Fidel Rodríguez: Técnico jardinero especialista en riegos. Fundador y Gerente de Valjara.
 • Manuel Pasquín: Ingeniero Técnico Agrícola – Paisajista. Fundador y Gerente de Semperveris S.L.

Inscripción: formacion@paisajismosostenible.es

Más información sobre el Taller monográfico: Mantenimiento del jardín vertical.

Publicado el 1 comentario

Manteniment de plantacions herbàcies i similars | NTJ 14F

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per als treballs de manteniment de plantacions ornamentals de plantes herbàcies, incloses les gramínies ornamentals i similars, les falgueres, les plantes bulboses i similars, els cactus i altres plantes crasses, les plantes aquàtiques i les plantes anuals i de temporada, usades en exteriors, tant en espais verds, públics o privats, com en enjardinaments de vials, d’escocells o d’altra mena, emprades en grups, massissos florals, rocalles, vorades herbàcies o com a entapissants.

L’NTJ 14F té com a finalitats:

 • Establir els objectius de les diferents operacions de manteniment de les plantacions
  herbàcies i similars.
 • Definir els diferents tipus de tècniques i operacions.
 • Donar especificacions sobre les diferents tècniques apropiades.
 • Fixar la terminologia relativa a les operacions de manteniment de les plantacions
  herbàcies i similars.
 • Assistir els responsables del manteniment de les plantacions herbàcies i similars.
 • Servir de base per a programes de manteniment i plans de gestió.

Per al subministrament de plantes herbàcies i similars, vegeu les NTJ següents, accedint al catàleg de publicacions:

 • NTJ 07H: 2003 PLANTES HERBÀCIES PERENNES.
 • NTJ 07J: 2000 PLANTES ENTAPISSANTS.
 • NTJ 07L: BULBS, RIZOMES I SIMILARS.
 • NTJ 07M: CANYES, BAMBÚS I ALTRES GRAMÍNIES ORNAMENTALS I SIMILARS.
 • NTJ 07Q: PLANTES AQUÀTIQUES.
 • NTJ 07S: 2016 CACTUS I ALTRES PLANTES CRASSES.
 • NTJ 07T: PLANTES ANUALS I DE TEMPORADA.
 • NTJ 07Z: 2000 TRANSPORT, RECEPCIÓ I APLEGADA EN VIVER D’OBRA.

Compra la NTJ 14F: Manteniment de plantacions herbàcies i similars (català).

Compra la NTJ 14F: Mantenimiento de plantaciones herbáceas y similares (castellano).

Publicado el Deja un comentario

Productos fertilizantes de jardinería | NTJ 05F

Esta Norma Tecnológica es válida para el suministro y aplicación de productos fertilizantes, tal como están definidos en esta Norma, tan los envasados como los suministrados a granel, y establece los requisitos de calidad para garantizar que sean aptas para ser usados en construcciones y mantenimientos de parques, jardines o enjardinaments diversos, tan púbicos como privados.

Finalidad

la NTJ 05F tiene como finalidades las siguientes:

 • Definir los criterios técnicos y los parámetros a tener en cuenta en el pedido y el suministro de productos fertilizantes.
 • Definir las características físicas, químicas y biológicas de los productos fertilizantes.
 • Establecer los estándares de calidad y de presentación particulares que tienen que reunir los productos fertilizantes para su correcta producción y comercialización.
 • Establecer una clasificación de diferentes tipos de productos fertilizantes subministrables.
 • Fomentar la comercialización de productos fertilizantes aptos para la implantación y el correcte desenvolupament de les plantacions.

Compra la NTJ 05F Productos fertilizantes de jardinería (castellano)

Compra la NTJ 05F Productes fertilitzants de jardineria (català)

Publicado el Deja un comentario

Gestió de Jardins Històrics | NTJ 15H

Aquesta NTJ és el resultat del treball de col·laboració tècnica i del consens entre gestors de jardins històrics i s’edita amb la intenció d’establir uns criteris comuns de gestió dels jardins històrics.

L’NTJ 15H és vàlida per als treballs de gestió dels jardins històrics, tant si són públics com privats. Dins de jardins històrics, s’inclouen jardins, parcs, places, avingudes i passeigs urbans, cementiris,jardins botànics i jardins zoològics, sempre que compleixin el criteri de monument històric definit en l’article 1 de la Carta de Venècia. De la mateixa manera, es poden incloure en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els enjardinaments de monuments, conjunts i llocs històrics declarats Bé d’Interès Cultural, Bé Cultural d’Interès Nacional, Bé Cultural d’Interès Local o que tinguin una protecció legal específica. Encara que estrictament no es tracti de jardins històrics pròpiament dits, la validesa d’aquesta norma es pot fer extensiva a la gestió d’enjardinaments de zones arqueològiques, zones d’interès etnològic i zones paleontològiques.

Un dels principals reptes de la gestió dels jardins històrics és la protecció i conservació de tots els valors patrimonials i paisatgístics del disseny original i, en el seu cas, dels dissenys subsegüents, així com, si fos el cas, la recuperació de la seva integritat o autenticitat. El caràcter efímer i la mutabilitat són aspectes consubstancials al jardí històric, tant per raons de la seva mateixa naturalesa com pels canvis socials, culturals i artístics que l’hagin pogut afectar. Un jardí històric abandonat, com qualsevol altre jardí sense manteniment, tendeix a tornar a un estat pseudonatural, en el qual es mesclen la vegetació ornamental i la vegetació autòctona, àmpliament representades, i els traçats i els elements arquitectònics i decoratius desapareixen o queden ocults o integrats en el nou paisatge.

D’altra banda, el jardí, amb freqüència, ha estat objecte d’intervencions successives al llarg del temps, per la qual cosa és habitual que presenti diferents estrats històrics que han de ser adequadament valorats. Amb la perspectiva temporal, el coneixement històric i la investigació són imprescindibles per assolir una valoració argumentada de cada una de les etapes del jardí i dels seus components.

Molts jardins històrics estan sotmesos a una gran pressió urbanística, política i social que sovint minora el seu valor o que àdhuc amenaça la seva mateixa existència. En conseqüència, aquesta NTJ té com a finalitat general dotar els gestors del patrimoni dels instruments necessaris per a poder garantir al màxim la conservació dels jardins històrics.

El propietari o gestor d’un jardí històric ha de disposar d’un pla director que inclogui un pla de gestió del jardí i, si és públic, és obert al públic o s’hi organitzen esdeveniments, un pla d’usos juntament amb un pla de gestió financera i comercial que contingui i detalli els criteris exposats en aquesta NTJ. Abans de procedir a desenvolupar un nou ús, se n’ha de contrastar la compatibilitat amb l’esmentat pla per a no danyar o comprometre la integritat del jardí o d’elements històricament significatius i per a preservar-ne la significació cultural.

La gestió dels jardins històrics ha d’estar emmarcada en el marc legal de protecció (Llei 16/1985 del patrimoni històric espanyol, RD 111/1986 del seu desenvolupament parcial i la legislació específica de les diferents comunitats autònomes). Cal tenir en compte també les recomanacions de cartes adoptades pel Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS), com ara la Carta internacional sobre la conservació i la restauració de monuments i llocs, o Carta de Venècia, de 1964 i la Carta relativa a la salvaguarda dels jardins històrics, o Carta de Florència, de 1981.

Correspon a les comunitats autònomes, i per delegació als ens locals,prendre, amb l’assessorament d’experts competents, les disposicions legals i administratives apropiades per a identificar, inventariar i protegir els jardins històrics. La seva protecció s’ha d’integrar en els plans d’utilització del sòl i en els documents d’ordenació i planificació del territori. Correspon igualment a les autoritats responsables prendre, amb l’assessorament d’experts competents, les disposicions econòmiques tendents a afavorir el manteniment, la conservació, la restauració i, quan calgui, la recuperació dels jardins històrics o dels seus elements. És convenient, per tant, que els instruments de planejament urbanístic general o de planejament territorial, o una altra figura urbanística o jurídica, exigeixin als responsables de la gestió dels jardins històrics públics que disposin de plans especials de protecció, usos i gestió, i que aquests s’implementin.

A la NTJ 15H hi figura un glossari en el qual es defineixen 61 termes emprats en el text.

Segons la legislació espanyola, un jardí històric és un espai delimitat, producte de l’ordenació per l’ésser humà d’elements naturals, a vegades complementat amb estructures de fàbrica, i estimat d’interès en funció del seu origen o passat històric o dels seus valors estètics, sensorials o botànics. Segons la Carta de Florència, un jardí històric és una composició arquitectònica i vegetal que des del punt de vista de la història o de l’art té un interès públic i que, consegüentment, està considerat com a monument històric. Essent el seu material essencialment vegetal, és viu, perible i renovable i està en contínua evolució. El seu aspecte és, doncs, el resultat d’un perpetu equilibri entre el moviment cíclic de les estacions, del desenvolupament i el deteriorament de la natura i de la voluntat artística i d’artifici que tendeix a perpetuar-ne l’estat. Els jardins històrics estan compresos en una de les tres categories de paisatges culturals establertes per la UNESCO.

Com a criteris generals de gestió d’un jardí històric, cal esmentar els següents:

 • La protecció dels jardins històrics exigeix que aquests estiguin identificats i inventariats. La protecció requereix intervencions de diferents tipus, com ara: de manteniment, de conservació i de restauració. En alguns casos, pot ser recomanable una intervenció de recuperació.
 • El jardí històric no pot ser separat de la història de la qual és testimoni, ni de l’ambient en el qual es troba. Per tant, el canvi d’una part o de tot el jardí només pot ser tolerat quan la salvaguarda del monument ho exigeixi.
 • Estigui o no unit a un edifici, del qual formi un complement inseparable, un jardí històric no es pot deslligar del seu propi entorn urbà o rural, artificial o natural, per la qual cosa és important la protecció d’aquest entorn com a part integrant del mateix jardí, a nivell visual, cultural i mediambiental.
 • La delimitació d’un entorn de protecció és un requisit que estableixen tant la Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol, com les legislacions autonòmiques per a la protecció integral de qualsevol bé patrimonial declarat, també en la categoria de jardí històric.
 • La denominació de jardí històric es pot aplicar tant a jardins modestos com a grans parcs.
 • L’autenticitat d’un jardí històric o d’un dels seus elements és la certesa en el seu origen i composició, garantida a partir de l’anàlisi dels seus caràcters i circumstàncies. És tant una qüestió de disseny i proporció de les seves parts com de la seva composició ornamental, així com de l’elecció dels vegetals i materials inorgànics que el constitueixen, tenint en compte el pas del temps i l’evolució dels seus components.
 • Qualsevol operació de manteniment, conservació, restauració o recuperació d’un jardí històric, o d’una de les seves parts, ha de tenir en compte simultàniament tots els elements. Separar els tractaments podria alterar la unitat del conjunt.
 • Els elements d’arquitectura, pintura, escultura i decoració, fixos o mòbils, que són part integrant del jardí històric no han de ser retirats o desplaçats si no és en la mesura que ho exigeixi la seva conservació o restauració. Només poden ser separats del jardí quan aquesta sigui l’única forma adequada per a assegurar-ne la conservació. La substitució o restauració d’elements en perill s’ha de fer segons els principis de la Carta de Venècia, i s’ha d’indicar la data de qualsevol substitució.
 • Quan les tècniques tradicionals es manifestin inadequades, la consolidació d’un jardí històric pot ser assegurada mitjançant l’auxili de tots els mitjans més moderns de construcció i de conservació l’eficàcia dels quals hagi estat demostrada per dades científiques i garantida per l’experiència.
 • En el manteniment i la conservació d’un jardí històric, no s’han d’emprar,si han de romandre visibles, materials que no s’adiguin amb la seva significació històrica, com per exemple les canonades de reg de material plàstic.
 • Un mateix tipus d’element, segons l’estat en què es trobi, pot requerir diferents graus de manteniment, conservació, restauració o, fins i tot, recuperació. Per exemple, una rocalla:durant les operacions de manteniment,es poda o retalla, s’eliminen herbes no desitjades, es neteja, es rega i s’adoba, si és el cas; en les de conservació,es reposen vegetals, es recol·loquen i es fixen roques i es reparen canalitzacions; en les de restauració, s’eliminen vegetals sobrants o no originals, es planten vegetals originals i se substitueixen roques deteriorades,i en les de recuperació es refà la rocalla sencera a partir de la documentació disponible i de les restes trobades.

Els objectius d’un pla director d’un jardí històric han de ser els següents:

 • Salvaguardar el jardí històric i els seus elements historicoartístics.
 • Millorar el coneixement, la transmissió i la comprensió dels valors universals del jardí històric com a bé cultural i la seva posada en valor. El pla director ha de ser un instrument per a la divulgació d’aquests valors i de la importància del jardí històric en el seu context. Ha de servir de base per a fomentar l’interès envers el jardí, envers la història del lloc i de la ciutat i envers la botànica en general per part dels possibles usuaris.
 • Elaborar un programa d’investigació del jardí que inclogui un estudi històric i documental exhaustiu i rigorós. El resultat de la investigació ha de permetre prendre la decisió de quins són els elements que cal restaurar o recuperar, la seva prioritat, així com la definició dels criteris a tenir en compte.
 • Conèixer els diferents elements sobreposats en el jardí i valorar-ne la importància històrica i artística de cada un.
 • Conèixer l’estat de cada un dels elements historicoartístics del jardí i avaluar-ne les necessitats de manteniment, conservació, restauració i recuperació, amb la previsió pressupostària necessària.
 • Conèixer la capacitat de càrrega del jardí pera poder establir un equilibri entre la demanda de la societat, el gaudi, la conservació i els ingressos.
 • Recomanar l’inici del procés de declaració, si no està declarat i es considera apropiat, com a BIC, BCIN, BCIL o la categoria que li correspongui segons la comunitat autònoma a la qual pertanyi.
 • Crear un arxiu documental del jardí i preveure’n l’enregistrament, l’ordenació, el manteniment i l’ampliació.

Article escrit per Xavier Argimon de Vilardaga, enginyer tècnic agrícola.

Compra la NTJ 15H Gestió de Jardins Històrics