setmana-compost-pagina copia

La Setmana Internacional del Compost 2022 se celebrarà de l’1 al 7 de maig

La Setmana Internacional del Compost 2022 se celebrarà de l’1 al 7 de maig i el lema és: “El compost: Per a la regeneració del sòl”.

L’aplicació de compost incrementa la salut del sòl, donant lloc a cultius més sans i rics en nutrients.

Gràcies a la matèria orgànica que aporta, es beneficia la regeneració del sòl i s’incrementa el segrest de carboni. El cicle de la matèria orgànica i l’aplicació al sòl del compost afavoreixen l’economia circular i la lluita contra el canvi climàtic.

L’Agència de Residus, ha obert el període d’inscripció de les activitats que durant aquests dies de la setmana, entitats, sector agrari, ens locals i plantes de compostatge, organitzin per promoure aquesta valorització dels residus orgànics i els beneficis del compostatge.

Més informació: Font: Agència de Residus de Catalunya

Normes Tècniques de Jardineria i Paisatgisme relacionades:

  • NTJ 17V Vermicompostatge. Aquesta Norma Tècnica és una guia de bones pràctiques per als sistemes de vermicompostatge. Especifica els requeriments mínims que són necessaris seguir en el procés de vermicompostatge per garantir la qualitat del producte final d’aplicació en els sectors dels espais verds, la jardineria, el viverisme, els horts i la producció ecològica. L’objectiu de les especificacions aquí referides és la bona gestió d’aquests sistemes per crear l’ambient més idoni i natural, per afavorir el bon desenvolupament dels cucs de terra i per garantir la qualitat i la contaminació mínima del vermicompost per patògens de plantes, animals (inclosos els patògens d’humans) o per propàguls de males herbes. Aquesta Norma Tecnològica és aplicable en primer lloc al vermicompostatge a escala industrial i per a la seva comercialització, però també és aplicable al vermicompostatge a escala mitjana i petita, com ara el comunitari i el domèstic, amb vermicompostadors o petites lliteres de cucs de terra i per a un autoconsum.
  • NTJ 05C Composts: qualitat i aplicació en espais verds. Aquesta Norma Tècnica té validesa per al subministrament, comercialització i aplicació de composts de residus orgànics per a ús en jardineria i paisatgisme, com ara en la jardineria pública (parcs i jardins, urbanitzacions, obres lineals viàries, altres infraestructures), jardineria privada, restauració del paisatge i recuperació dels sols degradats (espais degradats, mines a cel obert, abocadors) i altres obres d’intervenció territorial.