Criteris de selecció dels elements vegetals en els projectes de jardineria

Des de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge us informem que hem publicat una nova Norma tecnològica de jardineria i paisatgisme, de la família de Disseny i projecte dels espais verds,  vàlida per a la redacció de projectes de jardineria i paisatgisme i, específicament de plantacions dels elements vegetals i replantacions o reposicions de falles en espais verds, tant públics com privats, en els aspectes que fan referència als criteris de selecció de les diferents espècies o cultivars.

Direcció tècnica: Xavier Argimon
ISBN: 978-84-96564-96-1
Pàgines: 112
PVP: 80,74 € + IVA (consulta en línia)
PVP: 95 € + IVA (paper i pdf)

L’NTJ 01W té com a finalitats les següents:

 • Definir els criteris de selecció que s’han de considerar en els projectes de plantacions d’elements vegetals.
 • Sistematitzar els criteris de selecció dels elements vegetals en projectes de jardineria.
 • Assistir els responsables tècnics dels projectes de jardineria que incloguin plantacions d’elements vegetals per tal que puguin fer una elecció adequada de les espècies/cultivars de plantes per a cada cas particular.
 • Assistir els responsables tècnics de jardineria per tal que puguin elaborar uns plecs de prescripcions tècniques o altres eines de gestió que incloguin les especificacions necessàries sobre selecció dels elements vegetals en projectes de jardineria.
 • Assistir els responsables de la gestió de la jardineria en el procés de presa de decisions, des de la planificació fins al manteniment, passant per l’execució de l’obra.
 • Especificar els requisits, les obligacions, les informacions i les dades que s’han de tenir en compte en el projecte de plantacions d’elements vegetals.
 • Ajudar a garantir l’adequat compliment de les funcions dels elements vegetals.
 • Ajudar a reduir les despeses de manteniment dels elements vegetals.
 • Fixar la terminologia relativa a les plantacions dels elements vegetals.
 • Posar en valor els ’elements vegetals, tant des del punt de vista patrimonial com l’ambiental, el paisatgístic i el social.
 • Fomentar els espais verds sostenibles.
 • Fomentar la naturalització de les ciutats.
 • Fomentar la qualitat ambiental en els projectes de jardineria que incloguin plantacions d’elements vegetals.
 • Fomentar la biodiversitat en els projectes de plantacions d’elements vegetals.
 • Promoure l’increment dels serveis socioambientals i ecosistèmics del verd urbà.
 • Donar arguments per a una explicació raonada de la selecció dels elements vegetals efectuada a la ciutadania o al client privat.
Patrocinadors de l’NTJ01W

Información relacionada