Projectes

La Fundació amb la vocació de donar servei al mon de la Jardineria i el Paisatge ha desenvolupat, al llarg dels últims anys, diversos projectes.

 • Certificació de Qualitat de dos parcs a Badalona, en col·laboració amb Consecert.
 • Redacció dels Criteris d’Integració Paisatgística del sector agrícola per a PTOP.
 • Estudi dels Assaigs i proves de camp de les obres de jardineria per a l’ITeC-GISA.
 • Treball previ de localització de documentació de la biodiversitat vegetal i Treball de redacció de l’Estudi de la Biodiversitat Vegetal dels Parcs i Jardins de Barcelona, a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal.
 • Treball per Parcs i Jardins de Barcelona, d’Identificació de les plantes del Jardí d’Aclimatació i de l’Hivernacle i l’Umbracle del Parc de la Ciutadella.
 • Redacció del Manual d’Ecogestió del Sector de la Jardineria, per al DMAH.
 • Treball de redacció de la Guia de bones pràctiques en el disseny, la realització i el manteniment dels jardins per a l’ús sostenible de l’aigua i l’entorn natural per l’ACA amb el CHOC.
 • Acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua per la col·laboració en l’edició del manual “El jardí que no malbarata l’aigua: manual pràctic per un bon ús de l’aigua de reg en el jardí”.
 • Organització del Seminari de Jardineria Urbana, Universitat Tècnica d’Estiu de Catalunya, Sitges.
 • Coorganització de 1es Jornades sobre Plantes Autòctones, juntament amb l’IRTA, el DARP i el Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya.
 • Coorganització I Jornada de Bioenginyeria en Àmbit Fluvial Mediterrani, Salt.
 • Coorganització i participació al VI Congrés de l’AEIP Bioenginyeria, Paisatge i Territori, conjuntament amb la Fira SPV a Girona.
 • Participació en el comitè organitzador del Congrés Ciutat Verda, a Barcelona.
 • Participació en la Comissió de redacció del Llibre blanc de bones pràctiques en els tractaments en parcs i jardins, impulsat pel DAR.
 • Participació en el Comitè Redactor del Prototipus de Catàleg de Paisatge (Observatori del Paisatge).
 • Assistència a les reunions del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge.