NTJ | Català

Les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme, les NTJ, són unes publicacions tècniques dirigides a tots aquells professionals de la jardineria i el paisatgisme.

Són objectius de les NTJ:

  • Establir uns criteris objectius per als productes i serveis.
  • Fomentar la qualitat i la Seguretat.
  • Incrementar la imatge de professionalitat i el prestigi dins del mon de la Jardineria i el Paisatgisme.

Les NTJ estan en línia amb les normatives europees. Unifiquen criteris, possibilitant la utilització d’un llenguatge comú i afavorint la transparència del mercat.

Són d’ús habitual en Ajuntaments, gabinets d’arquitectura i enginyeria, vivers, centres de formació, etc.

CATÀLEG DE PUBLICACIONS
ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS VERDS D’ÚS PÚBLIC DE LES PERSONES AMB LIMITACIONS O MOBILITAT REDUÏDA: ITINERARIS I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ I DE JARDINERIANTJ 01A Part 1
aNY 1995 | PVP 15 €
NTJ 01A PART 2
ANY 1996 | PVP 15 €
NTJ 01C PART1
ANY 2018 | PVP 95 €
ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS VERDS D’ÚS PÚBLIC DE LES PERSONES AMB LIMITACIONS O MOBILITAT REDUÏDA: ITINERARIS I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ I DE JARDINERIA ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS VERDS D’ÚS PÚBLIC DE LES PERSONES AMB LIMITACIONS O MOBILITAT REDUÏDA:MOBILIARI ADAPTAT I ESPAIS D’ÚS COMÚ ACCESSIBLES CRITERIS AMBIENTALS DELS ESPAIS VERDS(PUBLICACIÓ MAIG 2018)
NTJ 01H
año 2016 | 94 €
NTJ 01I
año 2002 | pvp 15 €
NTJ 01J
Año 2013 | pvp 92 €
DISSENY I PROJECTE D’HORTS URBANS RECOMANACIONS DE PROJECTE D’INFRAESTRUCTURES DE REG REDACCIÓ DE PROJECTES DE JARDINERIA I PAISATGISME
NTJ 01K Part 2
aNY 2014 | pvp 118 €
NTJ 010
aNY 2004 | pvp 15 €
NTJ 01P
aNY 2001 | pvp 15 €
RECOMANACIONS DE PRODUCTE DE DRENATGE: DISPOSITIUS D’INFILTRACIÓ PLANTACIONS EN OBRES LINEALS VIÀRIES: RECOMANACIONS PER A LA SEVA INTEGRACIÓ AMBIENTAL PANTALLES VEGETALS: RECOMANACIONS PER AL SEU ÚS COM A BARRERES ACÚSTIQUES I VISUALS
 NTJ 02A
ANY 2005 | pvp 15 €
NTJ 03E
ANY 2005 | pvp 15 €
NTJ 03S
ANY 1999 | pvp 15 €
APLEGADA DE TERRA VEGETAL D’OBRA PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EN ELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ (2A EDICIÓ) SOSTENIMENT ARTIFICIAL I PROTECCIÓ DE L’ARBRAT
NTJ 04R PART 1
ANY 2003 | pvp 15 €
NTJ 04R PART 2
ANY 2005 | pvp 15 €
NTJ 04S
ANY 2013 | pvp 83 €
INSTAL·LACIONS DE SISTEMES DE REG: REGS AERIS PER ASPERSIÓ I PER DIFUSIÓ INSTAL·LACIONS DE SISTEMES DE REG: REGS LOCALITZATS SUPERFICIAL I ENTERRAT SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS DE REG
NTJ 05A
ANY 2004 | pvp 15 €
NTJ 05C
ANY 2006 | pvp 15 €
NTJ 05F
ANY 2017 | pvp 85 €
ENCOIXINATS COMPOSTS: QUALITAT I APLICACIÓ EN ESPAIS VERDS PRODUCTES FERTILITZANTS DE JARDINERIA
NTJ 05T
ANY 2010 | pvp 15 €
NTJ 06R
ANY 1996 | pvp 15 €
NTJ 07A
ANY 2007 | pvp 15 €
TERRES DE JARDINERIA I ENCEBALLS ROLL TORNEJAT IMPREGNAT QUALITAT GENERAL(2A EDICIÓ)
NTJ 07C
ANY 2014 | pvp 82 €
NTJ 07D
ANY 1996 | pvp 15 €
NTJ 07E
ANY 1997 | pvp 15 €
CONÍFERES I RESINOSES (Rev. 2014) ARBRES DE FULLA CADUCA ARBRES DE FULLA PERENNE
NTJ 07F 
ANY 1998 | pvp 15 €
NTJ 07G
ANY 2001 | pvp 15 €
NTJ 07H
ANY 2003 | pvp 15 €
ARBUSTS MATES I SUBARBUSTS PLANTES HERBÀCIES PERENNES
NTJ 07I
ANY 1995 | pvp 82 €

NTJ 07J
ANY 2000 | pvp 15 €
NTJ 07N
ANY 2001 | pvp 15 €
ENFILADISSES (Rev. 2014) PLANTES ENTAPISSANTS GESPES I PRATS
NTJ 07P
ANY 2014 | pvp 84 €
NTJ 07R
ANY 1994 | pvp 15 €

NTJ 07S
ANY 2016| pvp 78 €
PALMERES (Rev. 2014) ROSERS CACTUS I ALTRES PLANTES CRASSES
 NTJ 07V
ANY 1997 | pvp 15 €
 NTJ 07Z
ANY 2000 | pvp 15 €
 NTJ 08B
ANY 1993 | pvp 15 €
PLANTES AUTÒCTONES PER A REVEGETACIÓ TRANSPORT, RECEPCIÓ I APLEGADA EN VIVER D’OBRA TREBALLS DE PLANTACIÓ
NTJ 08C
ANY 2003 | pvp 15 €
NTJ 08D
ANY 2012 | pvp 95 €
NTJ 08E
ANY 1994 | pvp 15 €
TÈCNIQUES DE PLANTACIÓ D’ARBRES TÈCNIQUES DE PLANTACIÓ D’ARBUSTS I SIMILARS TRASPLANTACIÓ DE GRANS EXEMPLARS
NTJ 08G
ANY 2002| pvp 15 €
NTJ 08H
ANY 2013| pvp 87 €
NTJ 09S
ANY 1998 | pvp 15 €
SEMBRA I IMPLANTACIÓ DE GESPES I PRATS HIDROSEMBRES (Rev. 2013) SORRERES EN ÀREES DE JOCS INFANTILS
NTJ 11 C
ANY 1996 | pvp 70 €
 
 NTJ 11 v
ANY 2012 | pvp 95 €
COBERTES VERDES

NTJ 12S PART 1
ANY 2012 | pvp 94 €

NTJ 12S Part 2
ANY 2013 | pvp 90 €
OBRES DE BIOENGINYERIA: TÈCNIQUES DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL DEL SÒL (Revisada) OBRES DE BIOENGINYERIA: TÈCNIQUES D’ESTABILITZACIÓ DE SÒLS (Revisada)
 
NTJ 12S PART 4
ANY 2015 | pvp 96 €
NTJ 12S PART 5
ANY 2010 | pvp 70 €
 NTJ 12 S PART 6
ANY 2016 | pvp 87 €
OBRES DE BIOENGINYERIA: TÈCNIQUES MIXTES D’ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS OBRES DE BIOENGINYERIA: TÈCNIQUES DE REVESTIMENT I D’ESTABILITZACIÓ APLICABLES EN ÀMBITS FLUVIALS OBRES DE BIOENGINYERIA: TÈCNIQUES MIXTES D’ESTABILITZACIÓ APLICABLES EN ÀMBITS FLUVIALS
NTJ 13G
ANY 1999 | pvp 15 €
NTJ 13R
ANY 1998 | pvp 15 €
 MÈTODES D’ANÀLISI DE CAMP I SÒLS DE GESPES NO ESPORTIVES I PRATS HIGIENE DE LES SORRERES EN ÀREES DE JOCS INFANTILS
NTJ 14A
ANY 2002 | pvp 15 €
NTJ 14B
ANY 2013 | pvp 86 €
NTJ 14C Part 2
ANY 1998 | pvp 15 €
ESPECIFICACIONS GENERALS DE MANTENIMENT MANTENIMENT DE PALMERES (Rev. 2013) MANTENIMENT DE L’ARBRAT: PODA
NTJ 14C Part 3
ANY 1995 | pvp 15 €
NTJ 14D
ANY 2001 | pvp 15 €
NTJ 14F
ANY 2017 | pvp 85 €
MANTENIMENT DE L’ARBRAT: ALTRES OPERACIONS MANTENIMENT DE PLANTACIONS ARBUSTIVES MANTENIMENT DE PLANTACIONS HERBÀCIES I SIMILARS
NTJ 14G
ANY 2014 | pvp 96 €
NTJ 14J
ANY 2015 | pvp 82 €
 
NTJ 14L
ANY 2001 | pvp 15 €
MANTENIMENT DE GESPES NO ESPORTIVES I PRATS (Rev. 2014) MANTENIMENT DE PAVIMENTS EN LES ÀREES DE JOC INFANTILS MANTENIMENT DE L’OBRA CIVIL: ELEMENTS D’URBANITZACIÓ
NTJ 14M

ANY 1997 | pvp 15 €
NTJ 14R
ANY 2014 | pvp 110 €
NTJ 15B
ANY 2015 | pvp 86 €
MANTENIMENT DELS ELEMENTS DE MOBILIARI MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES DE REG SISTEMES DE BIOFILTRACIÓ
NTJ 15G
ANY 2015 | pvp 69 €
NTJ 15H
ANY 2017 | pvp 95 €
NTJ 15I
ANY 2016 | pvp 87 €
ÀREES D’ESBARJO PER A GOSSOS GESTIÓ DE JARDINS HISTÒRICS GESTIÓ DE LES PLANTES INVASORES
NTJ 15R Part 1
ANY 2015 | pvp 90 €
NTJ 15S
ANY 2016 | pvp 89 €
 NTJ 16A
ANY 2013 | pvp 104 €
GESTIÓ DEL RISC DE L’ARBRAT URBÀ SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT EN EL MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN JARDINERIA I PAISATGISME: ASPECTES GENERALS (+ Addenda 2013)
NTJ 16L
ANY 2017 | pvp 98 €
NTJ 17RNTJ 17R
ANY 2011 | pvp 70 €
NTJ 17VNTJ 17V
ANY 2011 | pvp 70 €
PREVENCIÓ I CONTROL DE LA PROLIFERACIÓ I DISSEMINACIÓ DE LEGIONEL·LA EN INSTAL·LACIONS DEL SECTOR DE LA JARDINERIA I EL PAISATGISME UTILITZACIÓ D’AIGÜES REGENERADES I D’ALTRES RECURSOS HÍDRICS NO POTABLES PER AL REG EN JARDINERIA VERMICOMPOSTATGE