NTJ | Català

Les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme, les NTJ, són unes publicacions tècniques dirigides a tots aquells professionals de la jardineria i el paisatgisme.

Són objectius de les NTJ:

  • Establir uns criteris objectius per als productes i serveis.
  • Fomentar la qualitat i la Seguretat.
  • Incrementar la imatge de professionalitat i el prestigi dins del mon de la Jardineria i el Paisatgisme.

Les NTJ estan en línia amb les normatives europees. Unifiquen criteris, possibilitant la utilització d’un llenguatge comú i afavorint la transparència del mercat.

Són d’ús habitual en Ajuntaments, gabinets d’arquitectura i enginyeria, vivers, centres de formació, etc.