verd recycling

Els 10 avantatges de l’escorça de pi

Autor: Burés Professional, SA. L’escorça de pi és un dels materials que es fan servir amb major freqüència per conformar un encoixinat, és a dir, la capa de material orgànic que es col·loca sobre el llit del jardí.

L’escorça de pi cribrada és la més habitual al mercat, s’aconsegueix després d’un procés de filtratge obtenint les peces més petites, i permet un acabat més homogeni i es recomana per a les plantes més fines i petites.

AVANTAGES DE L’ESCORÇA DE PI

  1. Protegeix el sòl de la climatologia: Cal tenir en compte el sol, així com la pluja, el vent, el fred i les gelades perquè tenen una repercussió directa sobre el sòl. El compacten, l’erosionen i, inclús, arrosseguen els nutrients que poden contenir. La presència de la capa d’escorça de pi evita, precisament, que això pugui succeir.
  2. Ajuda a conservar la humitat: L’escorça de pi funciona com una barrera que impedeix que el sòl s’escalfi massa, el qual és molt útil a l’estiu, i redueix la humitat que el substrat perd per evaporació. A més, evita (o perd importància) el creixement de la gespa, que, en general, també necessita grans quantitats d’aigua. Com a conseqüència, les necessitats del reg del jardí resulten inferiors, amb el consegüent benefici tant per al medi ambient com per a l’economia domèstica.
  3. Impedeix el desenvolupament de males herbes: Els fragments petits d’escorça de pi dificulten de manera notòria el desenvolupament de les males herbes. Les plantes adventícies no tan sols roben els nutrients a les nostres plantes, sinó que a més, són imants per a les plagues. Per aquest motiu, l’escorça de pi evita l’exposició solar sobre el substrat i la proliferació d’aquestes herbes poc desitjables.
  4. Millora la filtració d’aigua: Si el sòl està al descobert, l’evaporació retinguda al substrat es facilita, fet que exigiria regar amb més freqüència. Però si comptem amb l’escorça de pi, aquesta actua com una espècie d’esponja, millorant l’absorció de l’aigua de reg o de pluja i mantenint la terra humida per més temps.
  5. Es pot trepitjar: Algunes varietats de plantes imposen limitacions, com evitar trepitjar-la per procurar el seu millor creixement i desenvolupament, la qual cosa implica certes incomoditats. L’escorça de pi, en canvi, és un material molt resistent, que es pot trepitjar sense major prejudicis.
  6. Genera bonics contrastos amb el verd de les plantes i els arbusts: En l’àmbit decoratiu, el color fosc de l’escorça de pi possibilita que els colors de les plantes i flors del jardí destaquin. Permet, també, la formació de senders o la separació de diferents àrees dins del jardí.
  7. Bon aroma: L’olor de l’escorça de pi és fresc i agradable, la qual cosa representa un avantatge més en el moment de col·locar aquest encoixinat.
  8. Biodegradable: Els encoixinats naturals aporten matèria orgànica al sòl al final del seu cicle donat que, abans o després, l’escorça de pi es descompon i es transforma en un humus perfecte per a fertilitzar el sòl.
  9. Millora la vida del sòl: La descomposició de l’escorça de pi millora l’activitat dels microorganismes que habiten al substrat. Lluny de ser una amenaça, aquests microbis fan que el nostre sòl sigui més ric en minerals.
  10. Evita la compactació del sòl: Els sòls argilosos tendeixen a compactar-se ràpid, per tant, l’aigua -tant de la pluja com del reg- solen generar bassals a les superfícies i no baixa a les capes més profundes. Així és com un jardí que sembla ben regat en realitat està sec per sota, el que, a més, significa un desaprofitament del recurs hídric.

A BURÉS PROFESIONAL S.A., compten amb un producte calibrat en diferents granulometries (8-15 mm, 16-25mm, 10-40 mm i 25-40 mm). Per aquest motiu, aquest producte és adequat per aplicar-se en jardins, tests i jardineres. Més informació: Verd-Recycling, de Burés Professional.

Contingut patrocinat.