Patrocina la NTJ07D Arbres de fulla caduca (2a edició) i dóna a conèixer la teva empresa

Amb l’objectiu d’ajudar els professionals del sector a adaptar-se a la normativa i a millorar la qualitat i la competitivitat del sector, des de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge treballem en la revisió i actualització de la NTJ 07D: ARBRES DE FULLA CADUCA, que esperem publicar el mes vinent de desembre de 2020.

Voleu col·laborar com patrocinadors?

Amb la voluntat d’oferir-vos alguna cosa més que un anunci, hem elaborat aquesta proposta:

Aquesta col·laboració té un import de 400 € (+IVA).

Sobre la NTJ 07D | ARBRES DE FULLA CADUCA

Aquesta Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme és vàlida per a la producció i comercialització d’arbres ornamentals de fulla caduca la destinació dels quals sigui l’ús com a arbre viari o com a arbre d’espais verds, tant en àmbit públic com privat, i té les finalitats següents:

  • Definir les característiques de qualitat general i de presentació que ha de reunir el material vegetal d’arbres de fulla caduca per a la seva correcta producció i comercialització.
  • Fixar les especificacions mínimes exigibles de qualitat en el subministrament d’arbres ornamentals de fulla caduca.
  • Fomentar la qualitat en el subministrament d’arbres ornamentals de fulla caduca per al seu ús en jardineria i paisatgisme.
  • Normalitzar els tipus de subministrament i les dimensions d’arbres ornamentals de fulla caduca.
  • Fixar la terminologia relativa al material vegetal d’arbres ornamentals de fulla caduca objecte d’aquesta NTJ.
  • Assistir els responsables del subministrament d’arbres ornamentals de fulla caduca.
  • Servir de base per als responsables dels projectes de jardineria, paisatgisme, enginyeria, arquitectura, etc.
  • Facilitar la gestió i comercialització al sector productor.
  •  Facilitar la comparació de productes i agilitar el procés de comandes.

Contacta amb nosaltres a través del correu electrònic ntj@ntjdejardineria.org o trucant al número de telèfon 93 246 15 17 i col·labora amb nosaltres en la publicació de la NTJ07D.