Tarifes

Descarrega’t la llista de títols i la tarifa de preus de les NTJ

Tarifes de subscripció

CONSULTA ON-LINE

QUOTES ALTA 

(una vegada)

Pagament mensual Pagament trimestral

Pagament anual

ESTUDIANTS

50 €

6,99 €

19,99 €

75 € (1 mes gratis)
COL·LECTIU AUTÒNOM

100 €

9,99 €

29,99 €

110€ (1 mes gratis)
CENTRES EDUCATIUS

200 €

12,99 €

39,99 €

145 € (1 mes gratis)
EMPRESES i ENTITATS PÚBLIQUES

350 €

15,99 €

49,99 €

185 € (1 mes gratis)

 

SUBSCRIPTOR ON-LINE (pdf)*
QUOTES ALTA

(una vegada)

Pagament mensual Pagament trimestral Pagament anual
AUTÒNOMS/AUTÒNOMES 900 € 22,99 € 69,99 € 255 €
CENTRES EDUCATIUS 1.200 € 26,50 € 79,99 € 295 €
EMPRESES I ENTITATS PÚBLIQUES 1.500 € 29,00 € 87,50 € 350 €

* La reproducció massiva, total o parcial, de les NTJ adquirides en format PDF està totalment prohibida i estarà subjecta a la llei de la propietat intel·lectual.

SUBSCRIPTOR PAPER

Empreses, entitats públiques, escoles i universitats Descompte 10%  en transferència
Descompte 20% en domiciliació bancària
Estudiants, autònoms i afiliats a les entitats del patronat (Gremi Jardineria, Agrícoles Forestals, APEVC o CGCOITAE). Descompte 25%
COMPRES PUNTUALS ESPECIALS EN PAPER
LLIBRERIES Descompte 30%
SUBSCRIPTORS CONSULTA ON-LINE Descompte 50%

Contacta amb nosaltres a través d’aquest formulari i gestionarem la teva subscripció.